Tijd dat Herselt aansluit bij de Statiegeldalliantie

20 Februari 2021

Tijd dat Herselt aansluit bij de Statiegeldalliantie

Zwerfvuil. We storen ons er allemaal aan. Het is een van die problemen die maar niet lijkt te willen wijken. Ook in Herselt is het dweilen met de kraan open.

Ondanks de inspanningen van gemeentepersoneel en vrijwilligers blijven onze bermen, grachten en bossen afval slikken. Er is nochtans een systeem dat al een deel van het probleem kan oplossen: statiegeld op plastic flesjes en blik. Plastic flesjes en blikjes maken op dit moment zo’n 40 procent van het zwerfafval uit. Als we er al in zouden slagen om die afvaltypes uit onze bermen, grachten en bossen te weren, staan we weer een stap dichter bij een proper Herselt. 

Herselt kan zelf toch geen statiegeld invoeren?

Dat klopt. We weten dat de gemeente niet op eigen houtje statiegeld kan invoeren. Wat ze wel kan doen is de vraag om statiegeld kracht bij zetten door zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Hoewel dit slechts een symbolische actie is, geeft het duidelijk aan dat het Herselt menens is in de strijd tegen zwerfvuil. Het toont aan de vele zwerfvuilmeters en -peters dat de gemeente alles doet wat in haar macht ligt om de last op hun schouders te verlichten.

Wij vragen het bestuur tijdens de komende gemeenteraad dan ook om Herselt aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. 

Wat is de Statiegeldalliantie?

In de Statiegeldalliantie verenigen zich sinds 2017 verenigingen, bedrijven, lokale overheden en elke andere organisatie die zwerfafval beu is. Samen roepen ze de Nederlandse en Belgische regeringen op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle plastic drankflessen en drankblikjes. Recycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie.

Concreet vraagt de Statiegeldalliantie de Vlaamse regering een statiegeldsysteem in te voeren voor drankblikjes en grote en kleine plastic drankflessen.

Statiegeld?!

We zijn er ons van bewust dat statiegeld heel wat vragen oproept. Wat met de PMD-zak? Waarom is het beter dan het PMD-zak-systeem? Hoe werkt statiegeld voor plastic flessen en blikjes juist? … Een antwoord op al die vragen, vind je op https://www.bondbeterleefmilieu.be/dossiers/statiegeld/faq

Enkele cijfers over zwerfvuil in Vlaanderen

Uit de zwerfvuilcijfers van 2019 die OVAM presenteerde, bleek nog maar eens dat het niet de goede kant op gaat met zwerfvuil in Vlaanderen: in 2019 was er 22.641 ton zwerfafval, een stijging met 14 procent ten opzichte van 2017. De vooropgestelde doelstelling om tegen 2022 de hoeveelheid zwerfvuil te reduceren tot 14.000 ton (20 procent minder in vergelijking met 2015) ligt dus nog veraf.

De kostprijs voor de verwijdering van dat zwerfvuil wordt vooral gedragen door de lokale besturen. De beleidskosten voor zwerfvuil kostten gemeenten in 2017 niet minder dan 116.897.624 euro, terwijl de Vlaamse overheid met onder andere het project Mooimakers maar 14 miljoen aan het zwerfvuilbeleid heeft uitgegeven.