Herseltse klimaatacties niet op koers

14 Maart 2023

Herseltse klimaatacties niet op koers

Extra inspanningen lijken steeds vooruit geschoven te worden (naar een volgende legislatuur). De inwoners van Herselt verdienen een meer daadkrachtige aanpak.

In de gemeenteraad van februari kregen we een korte update over de verwezenlijkingen in kader van het Herseltse Lokaal Energie en Klimaat Pact. Om met de deur in huis te vallen: met de huidige inspanningen halen we de doelstellingen niet. Tijd om een tandje bij te steken.

Wat is de stand van zaken?

Wat vooral opvalt als je het LEKP-rapport van 2022 er op naleest, is dat we voor bijna alle doelstellingen nog een een fikse inhaalbeweging moeten maken als we ze willen halen. Doelstellingen die nota bene in de gemeenteraad en door het bestuur werden goedgekeurd.

Enkel voor de doelstellingen rond aanplanten van hagen en het verledden van de openbare verlichting doen we het redelijk goed. Voor andere doelstellingen worden de eerste voorzichtige stapjes gezet (Deelmobiliteit, Laadpunten, Ontharding en Aanplanten van bomen en Renovatie van patrimonium), al is het duidelijk dat er tegen 2030 nog heel veel moet gebeuren.

Voor sommige doelstellingen staan we jammer genoeg nog nergens zoals organiseren van klimaattafels om burgers nauwer te betrekken bij de klimaatinspanningen of opzetten van coöperatieve/participatieve energieprojecten.

Dit terwijl er in de huidige meerjarenplannen bijna geen extra maatregelen worden opgenomen om de doelstellingen op tijd te realiseren. Extra inspanningen lijken steeds vooruit geschoven te worden (naar een volgende legislatuur). De inwoners van Herselt verdienen een meer daadkrachtige aanpak. Zoniet dreigen de klimaatkosten op termijn de pan uit te swingen, ook voor Herselt..

Bekijk de details in het rapport

Onze aanpak

Om onze achterstand als gemeente in te halen willen we dat het bestuur inzet op vier punten met potentieel grote impact.

Coöperatieve zonnepanelen
Het is een doelstelling binnen het Lokaal Energie en Klimaat Pact waar het huidige bestuur nog niks mee heeft gedaan. Wij stelden het al voor bij de start van de legislatuur in 2019, nog voor het in het LEKP werd ingeschreven: gebruik de daken van gemeentegebouwen om hernieuwbare energie op te wekken met de hulp van een een energiecoöperatie. Zelf moet de gemeente geen investeringen doen, burgers worden mede-eigenaar van de installaties en verdienen er zo een centje aan. Meer nog, het kan een hefboom zijn in de strijd tegen energiearmoede zoals in Eeklo werd aangetoond. Een no-brainer met een grote impact.

Mensen rond de tafel brengen
Voel jij je betrokken bij het Herseltse klimaatplan en de acties die er uit voortvloeien? We vrezen van niet. Nochtans is ook dit punt een doelstelling binnen het Lokaal Energie en Klimaat Pact. De huidige duurzaamheidsraad is een goed initiatief, maar het is bijlange niet wat er in het LEKP bedoeld wordt met ‘klimaattafels’ waar burgers en bedrijven tot op wijkniveau samengebracht worden om concrete oplossingen uit te werken voor onze lokale klimaatuitdagingen. Tijd om er werk van te maken.

Mobiliteitsbeleid met visie
Onze verplaatsingsgedrag is een van de belangrijste bronnen van CO2-uitstoot op gemeenteniveau. Als gemeente heb je zelf niet alles in de hand op vlak van mobiliteit, toch valt er veel te winnen door lokale verplaatsingen te verduurzamen. Om meer mensen te doen kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer voor korte verplaatsingen heb je een sterk mobiliteitsbeleid nodig dat echt inzet op actieve weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Het is niet alleen goed voor klimaat: het komt de leefbaarheid ten goede en kan onze lokale handelaars een stevig duwtje in de rug geven. We hadden goede hoop dat het nieuwe Herseltse mobiliteitsplan voor de nodige visie en richting zou zorgen, maar na 4 jaar is het er nog steeds niet.

Fossielvrije en circulaire nieuwbouw en renovatie
We hameren er (vaak tevergeefs) op bij elk bouw- of renovatiedossier voor gemeentepatrimonium: ga resoluut voor fossielvrije gebouwen door niet meer voor verwarming op gas te keizen, zorg dat nieuwe gebouwen zo veel mogelijk volgens de principes van circulair bouwen worden geconstrueerd en kies waar mogelijk voor bouwmaterialen met een kleine voetafdruk. De energiecrisis heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk dit allemaal is, niet in het minst voor onze portemonnee. Tijd voor een trendbreuk in Herselt.