Tijd voor een meer leefbare Wolfsdonksesteenweg

03 December 2023

Tijd voor een meer leefbare Wolfsdonksesteenweg

Overdreven snelheid en bijhorende geluidsoverlast tasten leefbaarheid van Wolfsdonksesteenweg aan.

De Wolfsdonksesteenweg is de rechtstreekse verbinding tussen Herselt en deeldorp Varenwinkel. Maar het is meer dan een verbindingsweg. Het is ook een straat met veel bewoners, zowel in Herselt als in Varenwinkel. Daar moet rekening mee gehouden worden bij de inrichting van de weg: kan je er als bewoner veilig fietsen en wandelen, zorgt het wegverkeer niet voor vermijdbare geluidsoverlast … Laat daar nu net het schoentje wringen. Groen vindt daarom dat de weginrichting beter moet, omwille van overdreven snelheid en geluidsoverlast.

Hoe lossen we dit op? Er zijn volgens ons verschillende mogelijkheden die overwogen kunnen worden, al dan niet in combinatie met elkaar:

  • Aanpassen wegbeeld om snelheid te verlagen dmv van bijvoorbeeld versmallingen met wisselend doorgaand verkeer of verbreden fiets- en voetpaden.
  • Extra snelheidsdrempels plaatsen om overdreven optrekken te ontmoedigen.
  • Asfaltlaag aanbrengen op wegdek.
  • Meer inzetten op handhaving met bijvoorbeeld een permanente snelheidscontrole.

Wat de beste oplossing is, weten we ook niet. We vroegen daarom tijdens de gemeenteraad aan het bestuur om te onderzoeken wat er mogelijk is om de leefbaarheid in de Wolfsdonksesteenweg te verbeteren. De gemeenteraad ondersteunde onze vraag. 

Benieuwd wat er effectief uit de bus komt.