De mensen van

Groen Herselt

Karen Broes

Gemeenteraadslid

Ewoud Beirlant

Lid Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Joke Tonnoeyer

Lid Groen Herselt

Kevin Pauwels

Voorzitter Groen Herselt

Véronique Van Maroey

Lid Groen Herselt

Maarten Van Aerschot

Lid Groen Herselt