Véronique Van Maroey

Véronique Van Maroey

Véronique Van Maroey

Véronique Van Maroey, moeder van 2 flinke zonen, leerkracht natuurwetenschappen. Woont in Herselt.

“Als mama van Seppe en Mil Laeremans en leerkracht met 25 jaar ervaring weet ik dat onze jonge burgers recht hebben op een beloftevolle toekomst. Vandaag duurzaam denken is een must, zodat Herselt groen en gastvrij kan blijven voor de Herseltenaar van de toekomst!

Ik wil er in het bijzonder voor helpen zorgen dat de fiets voor onze kinderen en jongeren een logische keuze wordt. We moeten daarvoor onder andere het veiligheidsgevoel bij ouders vergroten door nog meer in te zetten op stap- en trapinfrastructuur.

Gedurende enkele jaren heb ik me actief ingezet als verkeersouder en ouderraadlid van  VBS Ter Veste. Door mijn engagement destijds heb ik kunnen ervaren dat er in Herselt reeds een gezonde voedingsbodem is waar inspraak en samenwerking mogelijk is.

Groen Herselt wil de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van onze gemeente, met veel aandacht voor duurzame keuzes.”  

Véronique Van Maroey

Lid Groen Herselt

Véronique Van Maroey, moeder van 2 flinke zonen, leerkracht natuurwetenschappen. Woont in Herselt.

“Als mama van Seppe en Mil Laeremans en leerkracht met 25 jaar ervaring weet ik dat onze jonge burgers recht hebben op een beloftevolle toekomst. Vandaag duurzaam denken is een must, zodat Herselt groen en gastvrij kan blijven voor de Herseltenaar van de toekomst!

Ik wil er in het bijzonder voor helpen zorgen dat de fiets voor onze kinderen en jongeren een logische keuze wordt. We moeten daarvoor onder andere het veiligheidsgevoel bij ouders vergroten door nog meer in te zetten op stap- en trapinfrastructuur.

Gedurende enkele jaren heb ik me actief ingezet als verkeersouder en ouderraadlid van  VBS Ter Veste. Door mijn engagement destijds heb ik kunnen ervaren dat er in Herselt reeds een gezonde voedingsbodem is waar inspraak en samenwerking mogelijk is.

Groen Herselt wil de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van onze gemeente, met veel aandacht voor duurzame keuzes.”