Geef jongeren korting op busabonnement

04 September 2022

Geef jongeren korting op busabonnement

We zitten vandaag in een regelrechte energiecrisis die vooral gezinnen met lagere inkomens hard treft.

Sinds enkele dagen gaan weer honderden Herseltse jongeren dagelijks naar school. Naast de fiets nemen vele van hen hiervoor de bus. Voor deze laatste groep is een Buzzy Pass, het jongerenabonnement van de Lijn, meestal de meest voordelige formule. Wij vinden dat Herselt zoals onze buurgemeenten een korting moet geven op dit abonnement. Een sociale en duurzame maatregel.

Stijgende vervoerskosten voor gezinnen

We zitten vandaag in een regelrechte energiecrisis die vooral gezinnen met lagere inkomens hard treft. De afgelopen maanden zijn zo ook de vervoerskosten voor heel wat gezinnen gestegen. Het openbaar vervoer kan in sommige gevallen een oplossing bieden. Tenminste, als dat openbaar vervoer betaalbaar is. Jammer genoeg zijn de prijzen van abonnementen ook gestegen.

Gemeentekorting voor jongerenabonnementen De Lijn

Gelukkig kan de gemeente iets aan de prijsdrempel voor jongerenabonnementen doen door een extra gemeentekorting aan te bieden. Met deze maatregel zou de gemeente verschillende vliegen in één klap slaan:

  • Vervoersarmoede aanpakken.
  • Scholieren uit gezinnen in kansarmoede ondersteunen.
  • De modal shift ondersteunen, waarbij we mensen stimuleren om de privéwagen waar mogelijk in te ruilen voor fiets, openbaar vervoer...
  • Klimaatdoelstellingen realiseren.
  • Actiepunt uit het meerjarenplan realiseren: ‘We zorgen er voor dat alle inwoners zich veilig en vlot kunnen verplaatsen met bijzondere aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers en minder mobiele
    personen’.

Een no-brainer dus! Daarom vragen we tijdens de gemeenteraad van 5 september om alvast te onderzoeken wat er nodig is om dit te realiseren.

Het voorbeeld van buurgemeenten volgen

Op de website van de De Lijn vind je een overzicht van de gemeenten waar je een korting kan krijgen voor tickets en abonnementen. Wat opvalt is dat heel wat van onze buurgemeenten al zo'n kortingen aanbieden: Westerlo, Laakdal, Olen, Heist-op-den-Berg, Scherpenheuvel-Zichem, … De korting die ze aanbieden varieert maar loopt in sommige gevallen zelfs op tot 40% op de aankoopprijs van een Buzzypass of Omnipass (Laakdal). Even aankloppen bij onze buren zal meteen een idee geven over de effectiviteit van de maatregel.