Het Herseltse klimaatplan is klaar. Wat nu?

10 Augustus 2021

Het Herseltse klimaatplan is klaar. Wat nu?

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie stond het Herseltse klimaatplan op de agenda. Net als alle andere gemeenten moeten we ten laatste in september 2021 een gemeentelijk klimaatplan indienen. We zijn blij dat het klimaatplan klaar is. We kunnen ons vinden in de geformuleerder doelstellingen. Nu is het de hoogste tijd voor actie. En laat daar het schoentje toch nog wat knellen. Nood aan impactvolle concrete acties Die concrete acties die veel impact kunnen hebben ontbreken nog voor een stuk in het klimaatplan. Met de concrete acties die nu gedefinieerd zijn, zien we niet hoe Herselt haar klimaatambitie voor 2030 (een reductie van 40% CO2 tegenover 2011) zal halen. Deze legislatuur worden vooral plannen gemaakt en pistes onderzocht. Zo wordt momenteel nog steeds onderzocht hoe al de gemeentegebouwen er voor staan en hoe ze energiezuiniger kunnen worden gemaakt. In de volgende legislatuur (2024 - 2030) zal er dus in verhouding meer geïnvesteerd moeten worden om onze gemeentegebouwen energiezuiniger te maken. Tegelijk neemt de gemeente nog steeds nieuwe gebouwen in gebruik die verwarmd worden met fossiele brandstoffen, wat het alleen maar moeilijker maakt om de vooropgestelde 20% te besparen op ons primair energieverbruik tegen 2030. Ook op vlak van mobiliteit zijn de ambities voorlopig eerder beperkt. Er zijn de goede acties rond het veiliger maken van schoolomgevingen, de opstart van Bike To School volgend schooljaar en de geplande aanleg van fietspaden, maar er is nog geen sprake van een uitgewerkte strategie om de ‘modal shift’ van privéwagen-gebruik naar meer fietsen en gedeelde mobiliteit te realiseren. Nochtans is er veel mogelijk met weinig middelen, en ook Vlaanderen stelt steeds meer budget ter beschikking van gemeenten die willen investeren in bijvoorbeeld veilige fietsroutes naar school. Zal Herselt klaar zijn voor de sterker wordende gevolgen van klimaatverandering? Dan is er ook de vraag hoe we ons als gemeente gaan wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering, droogte, hitte en wateroverlast. Ook daar blijft de ambitie deze legislatuur eerder beperkt. Om ons openbaar domein ‘klimaatproof’ te maken is de enige concrete actie ‘investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen’. Al de rest moet wachten op de masterplannen voor elk deeldorp. Ondertussen tikt de klok van de klimaatverandering genadeloos verder. Een levende document Volgens het bestuur is dit klimaatplan een levend document dat wanneer nodig bijgestuurd en aangevuld kan worden. Dat zal nodig zijn. We hebben dan ook aangedrongen om meermaals per jaar te evalueren. Daarnaast vinden we het hoog tijd dat de inwoners van Herselt nauwer betrokken worden bij klimaatactie. Voel jij je betrokken? Weet jij wat de plannen zijn van de gemeente? Weet jij welke rol jij daarbij kunt spelen? 2030 is nu, ook in Herselt  Zoals De Standaard duidelijk kopte boven haar reeks rond klimaatverandering: ‘2030 is nu’. Er moet nu ambitieus geïnvesteerd worden in de strijd tegen klimaatverandering, ook door onze gemeente. Nu treuzelen zal ons, de beslatingbetalers, in de toekomst alleen maar meer geld kosten. Wij blijven vanzelfsprekend bereid om mee te werken en onze steun te verlenen aan elke klimaatactie die een verschil maakt, en zullen voorstellen blijven formuleren die het klimaatplan helpen realiseren.

Foto: Niek Verlaan