Groen nieuws uit de gemeenteraad

04 April 2019

Groen nieuws uit de gemeenteraad

Wat is er zoal beslist en gezegd tijdens de laatste gemeenteraad? Een kort verslag door een groene bril.

Al bij al kwamen er redelijk wat zaken aan bod waar we blij mee zijn. Zo wordt het compostpark in Blauberg nieuw leven ingeblazen door een aantal vrijwilligers. Misschien is het wel nuttig om te bekijken of dit op nog meer plaatsen in de gemeente kan. De meeste mensen hebben zelf niet genoeg of te eenzijdig materiaal om te composteren volgens de regels van de kunst. Door krachten te bundelen, overwin je dat probleem en maak je lokaal goede compost die zo terug de tuinen in kan. Win-win.

Ook uit de prioriteiten voor de handhaving die werden voorgelegd aan de gemeenteraad komt duidelijk aandacht voor het milieu naar voor. De milieu-inbreuken staan immers bovenaan het prioriteitenlijstje. Wij stemden daarom voor het voorstel.

Verder kregen we nog wat updates mee vanuit het bestuur:

  • Verzakking kleiput: de problemen zijn naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de droge periode van afgelopen jaar. Door daling van het grondwater droogde een turflaag uit. Die begon vervolgens te krimpen en veroorzaakte zo de verzakking. Of hoe klimaatverandering ook in Herselt tastbare gevolgen heeft en geld kost.
  • Oversteekplaats aan bushalte in Herselt Dorp: in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer werd er beslist om een verkeerslicht te plaatsen aan de oversteekplaats. De voetgangers kunnen het activeren als ze willen oversteken. Dit betekent potentieel tijdverlies voor de voetgangers, maar de veiligheid gaat er hopelijk mee op vooruit.
  • Veiligheid schoolomgevingen: een actiepunt dat we toejuichen is de aanpak van de verkeersveiligheid in onze schoolomgevingen. De eerste stappen worden gezet. Wij volgen dit van nabij op en hopen dat deze oefening zal doorgetrokken worden naar veilige schoolroutes en een algemeen mobiliteitsbeleid dat meer ruimte geeft aan stappers en trappers. Wij kijken bijvoorbeeld vol ontzag naar de fietsplannen van Kortrijk. Moet in Herselt ook kunnen.
  • Nieuw kattenbeleid: het overleg met de verschillende betrokken partijen loopt nog. Wij merkten echter op dat het Herseltse kattenopvanginitiatief ‘Kattenopvang t Pluiyzenhuis’ nog niet werd geraadpleegd. Daarnaast vroegen we om voortaan zoveel mogelijk op de hoogte gehouden te worden over de vooruitgang in dit dossier aangezien wij het twee maanden geleden op de agenda plaatsten en het oorspronkelijke voorstel uitwerkten.
  • Duurzaamheidsraad: de eerste vergadering van de werkgroep die zich moet buigen over het Herseltse klimaatbeleid zal in de komende weken een eerste keer samen komen. Elke fractie mag twee leden afvaardigen. Voor Groen nemen Karen Broes en Ewoud Beirlant deel aan deze adviesraad.
  • En dan last but not least vroegen we naar het vragenuurtje voor burgers dat eerder werd aangekondigd: de burgemeester vertrouwde de gemeenteraad toe dat dit punt op de volgende raad zal worden besproken en gestemd. We zijn blij dat het bestuur hier werk van maakt en zijn benieuwd naar het concrete voorstel.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!