Groen gaat in Herselt voor 6 jaar constructieve oppositie

12 November 2018

Groen gaat in Herselt voor 6 jaar constructieve oppositie

Hoe zit dat nu met Groen in Herselt? Wat gaan jullie doen: besturen of in de oppositie? Die vragen kregen we de afgelopen weken meermaals te horen. En terecht. Nu, een maandje na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we zicht op wat we de komende 6 jaar zullen doen.

Eerst even terug naar 14 oktober

Zondag 14 oktober zette Groen in Herselt een mooi resultaat neer: vanuit het niets naar 1 zetel. Daarmee sluiten we aan bij de goede resultaten die Groen op zondag 14 oktober in gans Vlaanderen behaalde.

We willen jou, onze kiezer, nogmaals bedanken voor het vertrouwen na een heel positieve campagne. Het is duidelijk dat heel wat Herseltenaars meer aandacht willen voor klimaat, duurzame mobiliteit, sterke natuur, dierenwelzijn en sociaal beleid.

Eens de volledige resultaten bekend waren, was het snel duidelijk dat N-VA en Mensen Met Mensen (MMM) samen onderhandelingen zouden voeren voor de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

N-VA en MMM lieten daarbij verstaan dat ze ons, Groen, er graag bij hadden, ook al zijn we niet nodig om een meerderheid te vormen. Dat appreciëren we. We zijn dan ook het gesprek aangegaan.

Constructieve oppositie

Uit het overleg kwam naar voor dat er ruimte was voor samenwerking, maar dat een schepenambt voor Groen niet mogelijk was. Voor ons was een schepenambt echter een voorwaarde om mee in het gemeentebestuur te stappen. In onze ogen is dat de enige manier om als kleinste partner in het bestuur met voldoende daadkracht voor de dag te kunnen komen.

We hebben dan ook besloten om de komende 6 jaar vanop de oppositiebanken mee te werken aan een groener, sociaal, klimaatneutraal, fietsvriendelijk en diervriendelijk Herselt. Dat doen we zoals we in de campagne gedaan hebben: positief, constructief en met een open blik op de toekomst.

Bestuursplan

Meewerken mag je in dit geval letterlijk nemen. Een van de eerste zaken die we gaan doen, is bijdragen aan het bestuursplan waarin de belangrijkste doelstellingen en projecten voor de komende regeerperiode worden opgenomen. Dat zie je niet vaak en het toont de bereidheid van het nieuwe bestuur om ruimte te geven aan initiatieven en ideeën van andere partijen. Het spreekt voor zich dat we ons best zullen doen om onze thema’s mee in het bestuursplan te verwerken. We geloven dat ze een goede aanvulling kunnen zijn op de thema’s van de andere partijen.

Gemeenteraad

Daarnaast zullen we vanuit de gemeenteraad het beleid van ons nieuwe gemeentebestuur van nabij opvolgen: wordt het beleidsplan goed uitgevoerd en opgevolgd, wat is de klimaat- en milieu-impact van de beleidsbeslissingen, is er een sociale toets gebeurd, wordt er echt rekening gehouden met de fietser, etc. ? Dat zijn de kritische vragen die wij zullen stellen. Uiteraard gaan we ook zelf beleidsvoorstellen doen en constructief meewerken aan meerderheidsvoorstellen als onze inbreng wordt gevraagd.

We kijken alvast uit naar 6 leerrijke en productieve jaren in de gemeenteraad. De andere partijen kunnen rekenen op onze inzet en bereidheid om samen te werken aan een beter Herselt.

Doe mee

Vragen, voorstellen of zin om mee te denken en Groen Herselt verder uit te bouwen? Stuur een mailtje naar [email protected]. Samen maken we Herselt menselijker, eerlijker en gezonder!


Warme groeten van onze ganse ploeg,

Karen Broes, Ewoud Beirlant, Joke Tonnoeyer, Kevin Pauwels, Véronique Van Maroey, Maarten Van Aerschot, Judith Vervisch en Gilbert Jennes