Een fietsadviesraad voor Herselt, en ander nieuws uit de eerste digitale gemeenteraad

28 April 2020

Een fietsadviesraad voor Herselt, en ander nieuws uit de eerste digitale gemeenteraad

Ons verslag van de eerste volledig digitale gemeenteraad. Ons voorstel voor een fietsadviesraad werd goedgekeurd!

Gisterenavond was de eerste volledig digitale gemeenteraad nadat de gemeenteraad van maart omwille van het coronavirus geannuleerd was. Jammer dat het publiek (nog) niet kon volgen. We stelden alvast voor om een volgende gemeenteraad te streamen, zodat elke Hesseleir live kan volgen. We vroegen ook om in deze bijzondere tijden toch de basisprincipes van de democratie te blijven respecteren, bijvoorbeeld door steeds de stem van elk verkozen gemeenteraadslid te laten doorwegen in de stemmingen.

Oprichting fietsadviesraad goedgekeurd!

Daarnaast werden ook onze agendapunten - die door omstandigheden waren uitgesteld - nu toch behandeld. Ten eerste vroegen we de gemeenteraad een fietsadviesraad op te richten. We zijn zeer blij dat het bestuur dit punt mee heeft goedgekeurd! Over de concrete invulling starten de gesprekken met de bevoegde schepen.

Waarom een fietsadviesraad? Het is belangrijk om de fietsende Hesseleirs een stem te geven in concrete dossiers die impact hebben op hun dagelijkse realiteit en om zo ook te werken aan de uitbouw van de Herseltse fietscultuur. Een fietsadviesraad is er voor fietsende Hesseleirs die mee willen nadenken over vragen als: 

  • Is de infrastructuur aangepast aan fietsers van alle leeftijden?
  • Durf ik mijn zoon of dochter van 10 jaar langs die route sturen?
  • Is de fietsroute borduur- en schokvrij?
  • Kunnen conflicten met gemotoriseerd verkeer vermeden worden?
  • ... 
Communicatie vanuit Kempen 2030 versterken

Ten tweede vroegen we om in de gemeentelijke communicatie meer aandacht te hebben voor de communicatie van Kempen 2030 door relevante boodschappen over te nemen in de gemeentelijke communicatiekanal. Waarom? Enerzijds om burgers en ondernemingen te informeren en motiveren tot actie in kader van de klimaat- en milieuproblematiek en anderzijds om het initiatief Kempen 2030 meer zichtbaarheid te geven bij de Hesseleirs. Ondanks de steun van CD&V + 2230 is dit punt jammer genoeg niet goedgekeurd. Nochtans merkten we al een hele verbetering op dit vlak sinds we ons voorstel voor het eerst indienden in februari. Het lijkt dus wel effect gehad te hebben.

Het bestuur belooft wel om blijvend aandacht te hebben voor initiatieven die Kempen 2030 lanceert in het kader van haar doelstelling om 40% CO2 te reduceren tegen 2030. Herselt deelt die doelstelling dus we houden hen aan die belofte.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in deze coronatijden

Verder willen we het gemeentebestuur en het gemeentepersoneel bedanken voor al het werk dat ze verzetten in de strijd tegen het coronavirus. Over alle partijen heen wil iedereen duidelijk deze crisis zo efficiënt mogelijk samen aanpakken! 

In dat kader hebben we gevraagd om bij het heropenen van de scholen schoolstraten in te richten waar de schoolomgeving nog niet autovrij gemaakt is door de reeds genomen maatregelen rond veiligere schoolomgevingen. Doel is om ervoor te zorgen dat er aan de omgeving van de schoolpoorten genoeg ruimte is om afstand te houden, rekening houdend met de richtlijnen rond social distancing. We hebben begrepen dat dat onderdeel zal uitmaken van verder overleg met schooldirecties. We volgen dit verder op.