Dieperstraat 50 km/u, want fietsveiligheid kan niet wachten

22 Februari 2021

Dieperstraat 50 km/u, want fietsveiligheid kan niet wachten

Herselt gaat er prat op een fietsvriendelijke gemeente te zijn. Toch zijn er nog veel wegen die op het vlak van fietsveiligheid te wensen over laten. Denk maar aan de Dieperstraat.

De Dieperstraat die Herselt met het centrum van Westmeerbeek verbindt, is daar een goed voorbeeld van. De aanleg van een volwaardig fietspad in de Dieperstraat zit nog steeds in de voorbereidende fase. We weten dat de realisatie van een nieuw fietspad tijd vraagt. In afwachting hiervan blijft de onveiligheid voor fietsers en voetgangers echter bestaan. Groen vraagt daarom om de maximum snelheid in de Dieperstraat voorlopig terug te brengen tot 50 km/u totdat de vrijliggende fietspaden een feit zijn.

Fietspaden in de Dieperstraat, een stand van zaken

In het meerjarenprogramma van het bestuur is een actieplan opgenomen voor het realiseren van ‘Veilig/vlotte verplaatsingen met aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers en minder mobiele personen’. Het is binnen dit actieplan dat de nodige middelen voorzien zijn voor de aanleg van fietspaden in de Dieperstraat. Iets wat zelfs als prioritaire actie werd aangeduid.

De bevoegde schepen, de administratie en de betrokken externe partners verrichtten ondertussen reeds uitgebreid studiewerk. Ook de plannen zijn opgemaakt. Niet alles verliep altijd even vlot en momenteel wordt verwacht dat de onteigeningsplannen en de nodige omgevingsvergunningen zouden moeten zijn goedgekeurd tegen eind 2021.

Het is daarom voorlopig nog moeilijk om een exacte datum te plakken op de realisatie van de fietspaden in de Dieperstraat, en daarvoor hebben we alle begrip. We concluderen wel dat het nog minstens een jaar zal duren voordat de effectieve werken nog maar van start kunnen gaan. En ondertussen blijft de gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers er wel bestaan door een combinatie van slecht overzicht in de bochten, onaangepaste snelheid en slechte kwaliteit van het wegdek op bepaalde plaatsen.

50 km/u, ge zijt niet goed zeker?

50 km/u in een weg als de Dieperstraat lijkt traag. Nochtans is het de maximumsnelheid die de Vlaamse overheid in het Vademecum Fietsvoorzieningen voorziet voor een weg zonder fietspaden waar fietsers, voetgangers en wagens allemaal gebruik moeten maken van de rijweg. Bovendien zijn er voor fietsers geen goede alternatieven tussen Westmeerbeek en Herselt centrum. 

Het spreekt dan ook voor zich dat een echte fietsgemeente die uitgaat van het STOP-principe al het mogelijke doet om de veiligheid van fietsers te garanderen, ook in afwachting van volwaardige fietspaden.