Herselt maakt op aangeven van Groen werk van conflictvrije kruispunten

23 November 2021

Herselt maakt op aangeven van Groen werk van conflictvrije kruispunten

Wij ijveren voor conflictvrije kruispunten in Herselt. Blij dat het bestuur onze vraag steunt en overgaat tot actie.

Op de gemeenteraad van 22 november kaartten we een onveilige verkeerssituatie aan die tot tragische ongevallen kan leiden: de verkeerslichtenregeling aan de kruispunten van Dorp met de Blaubergse- en Wolfsdonksesteenweg. Wat is het probleem? Die verkeerslichtenregeling is niet conflictvrij, wat wil zeggen dat fietsers en voetgangers er kunnen aangereden worden door afslaand gemotoriseerd verkeer omdat elk van die weggebruikers tegelijk groen licht heeft. We riepen daarom op om samen met het Agentschap Wegen en Verkeer te onderzoeken of en hoe de kruispunten conflictvrij gemaakt kunnen worden. Ons voorstel werd goedgekeurd!

Tragische ongevallen

Je herinnert je misschien nog het tragische verkeersongeluk dat afgelopen zomer in Antwerpen het leven kostte aan 2 kinderen. Een conflictvrije verkeersregeling had ervoor kunnen zorgen dat het ongeval niet gebeurde. Het is het soort ongeval dat in Herselt centrum ook zou kunnen gebeuren en zelfs al gebeurde. Ook in Herselt is de verkeerslichtenregeling van de kruispunten van de N19 met de Blaubergse- en de Wolfdonksesteenweg niet conflictvrij. in 2019 stierf een fietser aan het kruispunt met de Wolfdonksesteenweg nadat hij werd gegrepen door een afslaande vrachtwagen.

Dit soort ongevallen is vermijdbaar mits de juiste infrastructuur, in dit geval een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Het uitgangspunt moet zijn dat afslaande auto’s, moto’s en vrachtwagens nooit tegelijk groen licht hebben met overstekende voetgangers en fietsers. Zo bescherm je trouwens niet enkel fietsers en voetgangers. Ook bestuurders behoed je voor een levenslang trauma. 

Belangrijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

In Herselt centrum is het niet evident om de N19 veilig over te steken als fietser of voetganger. Toch is het voor onder andere heel wat kinderen en ouders een dagelijkse taak op weg van en naar de scholen Ter Veste en De Letterboom. De verkeerslichten in Herselt centrum zijn daarbij vaak de schijnbaar veiligste optie. Schijnbaar, want de verkeerslichten bieden hen geen bescherming tegen afdraaiend verkeer. Een moment van onoplettendheid kan tot een drama leiden, zelfs wanneer je gewoon groen licht hebt. Dat zou niet mogen.

Naar een conflictvrije verkeerslichtenregeling

We weten en erkennen dat er moeite is gedaan om aan de kruispunten de kans op ongevallen met afdraaiend gemotoriseerd verkeer te verkleinen. De afstand tussen de rijweg en de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers is waar mogelijk zo ruim mogelijk gemaakt om de zichtbaarheid te verhogen. En aan het kruispunt met de Blaubergsesteenweg is er een oranje knipperlicht dat de waarschuwt voor mogelijk overstekende fietsers en voetgangers. Die maatregelen sluiten jammer genoeg de kans op een dramatisch ongeval niet uit. 

Voor ons is het duidelijk dat een conflictvrije verkeerslichtenregeling ervoor kan zorgen dat fietsers en voetgangers twee goed beveiligde oversteekplaatsen krijgen in Herselt centrum. We vroegen het gemeentebestuur daarom in eerste instantie het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te laten onderzoek of de kruispunten van de N19/Dorp met de Blaubergse- en Wolfdonksesteenweg conflictvrij kunnen worden gemaakt. Het gemeentebestuur stemde daarmee in. Wat ons betreft een belangrijk signaal.

We rekenen nu op de expertise van AWV om de mogelijke scenarios uit te tekenen en de impact ervan op doorstroming van het verkeer te berekenen. We hopen dat die informatie de gemeente in staat stelt om een goede beslissing te nemen die alle weggebruikers en hun veiligheid ten goede komt. We zijn ervan overtuigd dat er met de huidige technologische mogelijkheden (zoals de automatische detectie van fietsverkeer) een werkbare oplossing uit de bus kan komen.

Laat echter duidelijk zijn: wat ook de uitkomst van het onderzoek is, voor ons mag doorstroming niet de enige factor zijn in de beslissing om de kruispunten al dan niet conflictvrij in te richten. Een mensenleven is belangrijker dan 30 seconden extra wachten aan een verkeerslicht. Laat dat het uitgangspunt zijn.

 

Lees het GVA-artikel over de gemeenteraadsbeslissing

Herbekijk de gemeenteraad

Foto: Ewoud Beirlant