Natuur en milieu

20 September 2018

Natuur en milieu

Natuur maakt gelukkig Natuur maakt mensen gezonder, gelukkiger en creatiever. In Herselt willen we daarom de bestaande natuur verder versterken. Wij laten zien dat natuuruitbreiding nog mogelijk is Vlaanderen. We willen de natuur ook dichter bij de mensen brengen en gebruiken om mensen samen te brengen. Denk aan avontuurlijk speelgroen op gemeentelijke speelplekken, een volksmoestuin in de buurt van het rusthuis, bloemenweides aan de Mixx en de Ramselse kleiputten, … Natuur in onze dorpskernen kan ook de gevolgen van klimaatverandering helpen temperen. Onze concrete voorstellen Natuur Meer avontuurlijk speelgroen op gemeentelijke speelplekken. Peperdure speeltuintoestellen hoeven niet de enige uitdaging te zijn om kinderen tot spelen aan te zetten.  De aanleg van een natuurleerpad, blotevoetenpad, vogelkijkhut, een takkenril, wiglodorp, touwenparcours, … Met een eerder ongerept stukje natuur stimuleer je creativiteit tijdens het spel. We stellen voor om in Herselt een volksmoestuin op te starten. En misschien doen we dat best in de buurt van het rusthuis. Het is de ideale ontmoetingsplek voor mensen die graag tuinieren en voor mensen die geen eigen tuin (meer) hebben. Rusthuisbewoners met groene vingers kunnen er hun kennis doorgeven. We hebben zelf met eigen ogen mogen aanschouwen hoe ouderen opleven als ze terug in de tuin kunnen werken. Het kan ook een plaats zijn waar de Herseltse scholen terecht kunnen om hun leerlingen te leren over natuurlijk tuinieren en gezonde voeding. Kortom: met dit project kan je alle kanten uit en er zijn alleen maar winnaars. Wij gaan op zoek naar partners om dit in Herselt te realiseren. Aan een volksmoestuin willen we ook een zadenbib koppelen. Die stelt gratis zaden ter beschikking. In ruil daarvoor kan de ontlener zelf zaden oogsten en deze terug binnen brengen. Zo wordt de zadenbib steeds groter en het aanbod gevarieerder. Tuinieren zonder gif, want zonder is gezonder! Als gemeente willen we daarin een voorbeeldfunctie opnemen, gaan we op zoek naar duurzame alternatieven en organiseren we infomomenten voor de Herseltenaars. Hoe staat het met de biodiversiteit van het groen op onze openbare terreinen? Wij willen die nog versterken: Bloemenweides - ook wel nectarbar genoemd - aan de Mixx, de kleiputten in Ramsel en andere plekjes die nu saaie grasvlakten zijn. Bij de keuze van beplanting rekening houden met de functies die ze voor insecten, vogels, egels, ... zouden kunnen vervullen. Waarom bijvoorbeeld geen bessenstruiken planten waar zowel voorbijgangers als vogels van kunnen snoepen. Kiezen voor beplanting die weinig intensief onderhoud vereist. ... Maak natuurbeleving nog gemakkelijker. In het domein Hertberg is er heel wat infrastructuur om volop te genieten en te vertoeven in de natuur. Dat willen we doortrekken naar andere plekken in Herselt. Zo zou de klokkenkuil volgens ons wel een picknickbank kunnen gebruiken. Samen met jullie bekijken waar we nog meer kunnen doen om iederee optimaal te laten genieten van de Herseltse natuur. De Herseltse kerkhoven zijn nu over het algemeen grauwe en grijze plaatsen. Tijd voor minder steen en meer groen. Zo maken we van onze kerkhoven terug plaatsen waar het aangenaam toeven is. We willen ook dat de gemeente werk maakt van een natuurbegraafplaats. Zo spelen we als gemeente in op de veranderende gewoontes en wensen van de Herseltenaars. Bomenkap in onze bossen is vaak noodzakelijk om bossen gezond te houden en de biodiversiteit te versterken door plaats te maken voor verschillende soorten biotopen. Wat we wel kunnen doen is hier nog duidelijker over communiceren in samenwerking met de verschillende partners. We willen ook dat de schade aan paadjes tot het strikte minimum beperkt wordt. Nieuwe bossen: In samenwerking met de verschillende partners werken we aan de optimale bescherming van de bestaande bossen en breiden we onze bossen nog uit. We geven die bossen bij voorkeur een functie mee: speelbos, geboortebos, naturbegraafplaats ... Bossen planten helpt ons ook onze klimaatdoelstellingen te halen. Laat ons mikken op een vierkante meter extra bos per inwoner, per jaar. We zetten het koelend effect van bomen in om de impact van hittegolven voor onze dorpskernen te verzachten. We zorgen daarom dat waar mogelijk extra schaduwbomen worden geplant.  Zwerfvuil en sluikstorten Net als het huidige gemeentebestuur blijven we inzetten op sensibilisering en informatie. We willen echter ook iets doen aan de oorzaken van sluikstorten en zwerfvuil: We sluiten aan bij de statiegeldalliantie en vragen de Vlaamse regering om werk te maken van statiegeld op blikjes en plastic flessen.  Waarom nemen mensen in Herselt hun toevlucht tot sluikstorten? Dat willen we uitzoeken door te praten met betrapte sluikstorters zodat we gericht de bronproblematiek kunnen aanpakken.  Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld door bij evenementen te kiezen voor duurzame materialen en door de Herseltse verenigingen aan te moedigen om hetzelfde te doen. Op plaatsen waar veel zwerfvuil ligt of waar vaak gestort wordt, hangen we tijdelijke camera's om overtreders op heterdaad te betrappen.