Klimaat

16 September 2018

Klimaat

Samen redden we het klimaat! Hete zomers en kletsnatte winters. We worden er ook in onze eigen gemeente mee geconfronteerd. Klimaatverandering laat zich voelen. Niets doen is geen optie. Groen wil daarom een gemeentelijk klimaatbeleid uitbouwen dat ambitie uitstraalt. Dat Herselt van de staart van het peloton naar de kopgroep brengt. Zo kan Herselt mee het verschil maken. Ambitie tonen doe je door ambitieuze doelen te stellen. Wij zorgen er daarom voor dat Herselt zich net als 41 andere Antwerpse gemeenten nog voor 2030 een klimaatneutrale gemeente kan noemen. We communiceren ook duidelijk over hoever het staat met het behalen van dat doel. Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons dankbaar zijn. Onze concrete voorstellen Energie Via aanvullende premies zorgen we dat alle huizen energiezuiniger worden. Daarbij doen we een sociale toets: wie niet de middelen heeft om te investeren in de energiezuinigheid van zijn/haar woning kan op onze steun rekenen. We willen daardoor ook energie-armoede voorkomen. Omdat we geloven dat een goed geïnformeerde burger betere keuzes maakt, richten we een uniek woon-, water-, en energieloket op waar je terecht kan voor gratis advies op maat bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Goed energiebeleid begint met het goede voorbeeld geven. Daarom investeren we waar nodig in de energiezuinigheid van de gemeentegebouwen. Het moet mogelijk zijn om op grote schaal groene energie op te wekken. Liefst doen we dat onder de vorm van een energiecoöperatie waarbij je als burger mede-eigenaar wordt van jouw elektriciteitsleverancier. Beeld je eens in hoeveel zonne-energie we kunnen opwekken door alle gemeentegebouwen van de beste zonnepanelen te voorzien. En waarom geen windmolenproject opstarten. Allemaal investeringen die zich snel terugverdienen en die Herselt een stuk energie-onafhankelijker maken. En we maken onze gemeente klaar om ook te kunnen aansluiten op de warmtenetten in de toekomst die warmte recupereren die wordt opgewekt door bedrijven of uit geothermie. Wij gaan voor een fossielvrij investeringsbeleid. Herselts belastinggeld mag niet gebruikt worden om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen verder in het gedrang te brengen door het te investeren in bedrijven die naar hartelust broeikasgassen uitstoten. Mobilteit We zetten de vergroening van het wagenpark van de gemeente versneld in. Ook in landelijke gemeenten begint de vraag naar auto- en fietsdelen de kop op te steken. Wij willen dit in Herselt actief ondersteunen door burgers te informeren, netwerkmomenten zoals een ‘autodeelsalon’ te organiseren en speciale parkeerplaatsen te voorzien voor autodelers. De elektrische wagen is steeds meer aanwezig in het straatbeeld. Maar de laadinfrastuctuur is er vaak nog niet. In onze gemeente zijn er laadpalen in Herselt dorp en Bergom. Wij zorgen dat ze in elke deelgemeente opduiken. Elektrische fietsen zorgen voor een hele omwenteling in fietsland en maken het mogelijk om meer verplaatsingen met de fiets te doen. Wij willen nog meer mensen laten proeven van de elektrische fiets. Dus organiseren we een groepsaankoop voor elektrische fietsen. Economie We maken het aankoopbeleid van onze gemeente duurzaam. Wat we aankopen met de gemeente moet voortaan aan een reeks duurzaamheidsregels voldoen zodat het geld van de Herseltse belastingbetaler maximaal te goede komt aan duurzame ondernemingen. Ons materiaalverbruik en de recyclage van afval heeft ook een impact op het klimaat. Daarom ondersteunen we de circulaire economie door repaircafés te organiseren, afval bij gemeentelijke evenementen maximaal te vermijden, deelinitiatieven aan te moedigen, bedrijven te motiveren om hun materiaalgebruik kritisch tegen het licht te houden ... Voeding We willen de impact van onze voedselconsumptie op het klimaat verminderen door in Herselt duurzame lokale producten en korte keten initiatieven te promoten en te ondersteunen. Organisaties zoals voedselteams, buurderijen en boerenmarkten geven we indien nodig logistieke ondersteuning door ze een plaats te geven in een van onze gemeentegebouwen. Voedselverspilling moeten we vermijden. We bekijken of we samen met gespecialiseerde organisaties een lokaal inzamelpunt voor voedseloverschotten kunnen opzetten en werken daarvoor ook nauw samen met lokale handelaren. Omgaan met de gevolgen van klimaatverandering De gevolgen van klimaatverandering laten zich voelen. Lange droogteperiodes. Veel regen op korte tijd. Daar wapenen we ons als gemeente tegen door een warmteplan te ontwikkelen en een duidelijke beleidsvisie voor hemelwater naar voor te schuiven. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een integraal milieubeheersplan wordt uitgewerkt. Zo moeten er voldoende bufferbekkens en zones voor vertraagde infiltratie van regenwater worden voorzien om wateroverlast in de straten en de huizen te voorkomen. Anderzijds kunnen ook regelingen worden getroffen waarin bij droogte bedrijven die gezuiverd afvalwater produceren dit ter beschikking stellen van landbouwers voor het sproeien van de velden.