Duurzame mobiliteit

20 September 2018

Duurzame mobiliteit

Wij gaan voor een gemeentelijk mobiliteitsbeleid dat stappers en fietsers de ruimte en infrastructuur geeft die ze verdienen en dat de veiligheid van kinderen als maatstaf neemt. Zo willen we meer mensen op de fiets, zeker voor korte verplaatsingen. Uiteindelijke doel: een positieve impact op klimaat, luchtkwaliteit en onze gezondheid. Onze concrete voorstellen Voor stappers en trappers We maken werk van veilige fietsroutes naar onze scholen en vrijetijdscentra. Daarbij doen we beroep op mobilteitsspecialisten zoals Route2Schools en nemen we alvast een kijkje bij nabijgelegen gemeenten die wel al resoluut gekozen hebben voor stappers en trappers. We vinden het belangrijk om geen genoegen te nemen met de aanleg van enkele nieuwe fietspaden. Ook oversteekplaatsen en onze dorpscentra moeten prioriteit geven aan voetgangers en fietsers. Dat zijn nu nog vaak de zwakke schakels in de trajecten die onze kinderen afleggen. Mogelijke oplossingen zijn: Aanleg van fietsstraten in de dorpscentra van onze gemeente. Nieuwe oversteekplaatsen op veelgebruikte trajecten Aangepaste maximumsnelheid voor wagens als er (nog) geen vrijliggend fietspad is. Denk maar aan de Dieperstraat. UItgebreide zone 30 zodat volledige schooltrajecten veiliger worden. Wie de moeite doet om in alle weersomstandigheden te fietsen, moet kunnen rekenen op overdekte en veilige fietsenstallingen op de meest bezochte openbare plaatsen zoals de Mixx, het gemeentehuis, de parochiezalen, bushaltes … Daar willen wij werk van maken. Hoe liggen onze fietspaden erbij? Met de hulp van de Fietsersbond willen we gerichte verbeteringen aanbrengen. Soms hebben kleine aanpassingen een grote impact op kwaliteit en comfort. Waar liggen in Herselt de gevaarlijkste punten voor voetgangers en fietsers? Waar gebeurden de afgelopen jaren de meeste ongevallen? Die plaatsen willen we snel aanpakken. Als gemeente willen we de mobiliteitseducatie actief blijven ondersteunen. Dat kan door vanuit de gemeente initiatieven te organiseren rond zichtbaarheid, veilige fietsuitrusting, fietsbehendigheid, dodehoekproblematiek, aanmoedigen van openbaar vervoer (ook voor schooluitstappen), … Wie betrek je als er nieuwe infrastructuurwerken gepland zijn? Fietsers en voetgangers natuurlijk. Vaak worden wegen en de bijhorende infrastructuur ontworpen vanuit het autoperspectief. In Herselt willen we de stem van onze fietsers hier meer ruimte geven zodat ook hun noden maximaal worden meegenomen bij de uitwerking van nieuwe infrastructuur. Openbaar vervoer We streven naar goede bediening van elke dorpskern door De Lijn. Samen met burgers bekijken we waar de grootste noden liggen en we koppelen dat terug naar De Lijn. We zorgen ervoor dat de bushaltes goed toegankelijk zijn voor iedereen. Nu is dat enkel het geval voor de bushalte in Herselt dorp. Dat moet beter. In landelijke gebieden zal het openbaar vervoer nooit de volledige vervoervraag kunnen dekken. Daarom proberen we een slim combinatiebeleid te ontwikkelen, waarbij we streven naar goed bediende haltes in onze dorpskernen met oplossingen op maat voor de “laatste kilometer”: goede fietsvoorzieningen zoals overdekte fietsenstallingen en degelijke fietsroutes naar de haltes toe autodelen introduceren met specifieke, gereserveerde parkeerplaatsen vlakbij de bushaltes Onderzoeken of we een Pick Up Community kunnen introduceren, waarbij autobestuurders via een app in contact komen met mensen die nog een kort ritje van de bushalte tot hun eindbestemming nodig hebben.