Lokale economie

14 September 2018

Lokale economie

Wij geloven dat de economie van de toekomst circulair, gedeeld en coöperatief is. Daarbij kiezen we voluit voor kernversterking als motor voor de lokale handel. We ondersteunen en moedigen daarbij volop duurzaam ondernemerschap aan. Als gemeente moeten we onze inwoners stimuleren tot maximaal hergebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld via deelinitiatieven. Een economie van de toekomst omarmt de coöperatiegedachte, waarbij burgers zelf goederen of diensten gaan beheren. Via een sociale lokale economie krijgen mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie ruimte om zich te ontplooien. Zo ondersteunen we de creatie van nieuwe, duurzame sectoren en stimuleren we jobcreatie. Door slim (her-)gebruik van grondstoffen en ruimte besparen we heel wat kosten voor mens én milieu. Onze concrete voorstellen Duurzame lokale economie verankerd in de dorpskernen We zetten in op functioneel winkelen, dat wil zeggen dat iedereen voor zijn praktische dagelijkse inkopen een winkel moet vinden op 10 minuten wandel of fietsafstand. Hierin bestaat een groeiende uitdaging voor de dorpskernen van kleinere deelgemeenten die dreigen zonder handelaars te vallen. Voor deze kernen gaan we voor het een concept, waar dorpswinkel, sociale ruimte en gemeentelijk loket één zijn. Met dit concept, dat in Duitsland reeds in verschillende dorpskeren werd uitgebouwd streven we naar een veelzijdige combinatie van duurzaam winkelen en dienstverlening op maat van het dorp. Zo worden er in deze winkels dagverse producten van de lokale boeren verkocht en kan je er eveneens terecht in een café met free wifi. Bovendien kan het fungeren als een satellietpost voor administratieve diensten en is het een ontmoetingsplaats bij uitstek. We willen daarom samen met de ondernemers op zoek naar geschikte locaties in de dorpen in plaats van de typische baanwinkels buiten de kernen die enkel goed bereikbaar zijn met de wagen. We stellen als gemeente eveneens panden beschikbaar als pop-up of co-working ruimte voor starters, zelfstandigen en thuiswerkers. We stellen vast dat lokale markten opnieuw geherwaardeerd worden. We willen in Herselt niet achter blijven en organiseren een bloeiende wekelijkse markt. Deze brengt allerhande producten tot dicht bij de mensen, maar biedt eveneens een platform waarop lokale ambachten en boeren hun producten kunnen verkopen.   Landbouw We geloven ook sterk in een groene toekomst voor de landbouw. Onze landbouw lijdt momenteel echter aan overdreven intensivering en specialisatie. De competitiviteit wordt eindeloos opgedreven. Dat leidt tot een spiraal van overproductie en prijsdalingen. Via onafhankelijke, lokale landbouwmodellen willen we het tij echter keren. De korte ketenlandbouw en een sterkere verwevenheid tussen natuur en landbouw maken een sterke opmars en bieden vele nieuwe initiatieven. We ondersteunen als gemeente daarom gediversifieerde landbouwactiviteiten waarbij boeren inkomsten halen uit bijkomende activiteiten naast hun eigenlijke productie. Met de promotie van hoeveverkoop, streekproducten en hoevetoerisme kunnen we ook hiermee Herselt op de kaart zetten. Digitalisering Door in te zetten op verdere digitalisering begeleiden we ondernemingen om de administratieve lasten te verminderen. Als gemeente gaan we radicaal digitaal en stellen ook digitale gegevens en databases open zodat allerlei toepassingen kunnen ontwikkeld worden. We maken van Herselt een moderne gemeente waarin gebruiksvriendelijke webtoepassingen de norm worden. De website van de gemeente wordt de toegangspoort voor alle diensten, handelaars, verenigingen en activiteiten in de gemeente. Via 1 klik brengen we zo iedereen meer samen. Deze website laten we ontwikkelen voor en door de mensen uit onze eigen gemeente. We maken als gemeente mee werk van een deel- en circulaire economie De nieuwe kringwinkel van Herselt mag best gezien worden. Deze kan een basis vormen voor de toenemende vraag naar hergebruikmogelijkheden. Via het organiseren van repaircafés, het ondersteunen van deelinitiatieven of voedsel- en kledingbanken, bouwen we zo een heel circuit uit om afgedankte spullen een tweede leven te geven. Op deze manier verkleinen we de afvalberg en verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen. We nemen als gemeente deel aan innovatieve projecten zoals de Green Deal Circulair Aankopen en verbinden ons eraan om contracten voor grote aankopen te koppelen aan functionele behoeften in plaats van aan producten alleen. Dit stimuleert leveranciers om duurzame producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig hebben. Daarnaast ondersteunen we een sterke coöperatieve economie als trekker van het ecologische ondernemen (zie ook hoofdstuk klimaat) en waken we over een sociale economie met aandacht voor iedereen (zie ook hoofdstuk sociaal beleid).