Wordt de nieuwe tennishal een duurzaam gebouw?

13 Februari 2019

Wordt de nieuwe tennishal een duurzaam gebouw?

We zijn bezorgd over hoe de energiemix van de nieuwe tennishal en polyvalente zaal er zal uit zien. Wij pleiten voor hernieuwbare en duurzame energie.

Er was begin deze week nogal wat te doen over de beslissing die maandag 11 februari werd genomen tijdens de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Daarbij zorgde vooral het schrappen van het jeugdhuis voor heel wat discussie.

Wij stemden ook tegen de plannen zoals ze nu voorliggen, maar niet zozeer omdat het nieuwe bestuur het jeugdhuis uit het project schrapte. Wel omdat we niet overtuigd zijn door de energie- en duurzaamheidsprestaties van het gebouw. Nochtans is dat cruciaal in het licht van de klimaatinspanningen die we als samenleving, als lokaal bestuur moeten doen. 

Een voorbeeld: de polyvalente ruimte die deel uitmaakt van het nieuwe complex zou worden verwarmd met gas. Nochtans is de dakconstructie voorzien voor plaatsing van zonnepanelen en moet er voor de EPB-vereisten sowieso een groot aantal zonnepanelen geplaatst worden. Het spreekt dus voor zich dat je warm water en verwarming elektrisch opwekt met warmtepompen. Zal dat duurder uitvallen? Op korte termijn wel. Maar zie het als een investering in de toekomst:

  • Gas zal minder kostenefficiënt worden naarmate klimaatbeleid stappen vooruit zet. Het risico is dus reëel dat je in de nabije toekomst je verwarmingsinstallatie zal moeten vervangen omdat gas niet meer rendabel is.
  • Door nu nog voor gas te kiezen, kies je er ook voor om met dat gebouw de komende jaren CO2 te blijven uitstoten en zo mee een hypotheek te leggen op de toekomst van jongere generaties.
  • Door de zonne-energie te gebruiken om warm water te maken, slaag je erin om die energie die tijdens piekmomenten wordt geleverd op te slaan voor periodes met minder zonneschijn. 

Is het te laat om nog bij te sturen? Neen. We zitten nog maar in de planningsfase. Dus er is nog tijd om van de tennishal en de polyvalente ruimte een echt duurzaam gebouw te maken. Het nieuwe bestuur liet ons verstaan dat ze dit verder willen bekijken met de architect. Wij zijn alvast benieuwd naar de uitkomst en zijn zoals steeds bereid om mee te denken over toekomstgerichte oplossingen.