Tijd voor fietsveilige verkeersremmers in Witputstraat

01 Juni 2022

Tijd voor fietsveilige verkeersremmers in Witputstraat

Waarom is de verkeersremmer - de chicane zeg maar - onveilig en ineffectief?

In 2019 kaartten we met een van onze eerste voorstellen de ineffectiviteit en de fietsonveiligheid aan van de verkeersremmers in de Varendonksesteenweg, Hooilaar en de Witputstraat. In de eerste twee werden er aanpassingen gedaan, in de Witputstraat echter niet. Wij willen de verkeersremmer ook in de Witputstraat aangepast zien naar een fietsvriendelijke opstelling. De gemeenteraad is akkoord dat er iets moet gebeuren en vraagt alvast advies aan de verkeerscommissie.

Onveilige en ineffectieve verkeersremmer

Waarom is de verkeersremmer - de chicane zeg maar - onveilig en ineffectief? We sommen kort de belangrijkste punten op.

Onveilig voor fietsers omdat:

  • Ondanks dat je als fietser de plaatjes van de asverschuivingen langs rechts kan passeren, kom je als fietser tussen de twee asverschuivingen op de nu versmalde route van de wagens terecht doordat er geen vrijliggend fietspad is op deze weg.
  • Doordat niet alle wagenbestuurders geduld hebben om te wachten tot fietser weg is uit de zone tussen de twee asverschuivingen (chicane), word je als fietser geconfronteerd met een zeer onveilige situatie: samen met een gehaaste wagenbestuurder in een chicane die beperkte ruimte biedt.
  • Dit is vooral problematisch bij de snelheidsremmers waarbij de asverschuivingen ver uit elkaar liggen (aan 25 km/u heb je als fietser 5 à 6 seconden nodig om erdoor te raken). De snelheidsremmer in de Witputstraat is er zo een.


Niet effectief omdat:

  • Bij deze snelheidsremmer liggen de asverschuivingen zo ver uit elkaar dat je er door kan zonder veel snelheid te minderen. Er kan dus nog te snel worden gereden.
  • Bij dit soort verkeersremmers is geweten dat ze zelfs snelheidsverhogend zijn om ‘nog snel door te kunnen’ wanneer er een tegenligger aankomt (bron: Fietsberaad)
  • Slechts snelheidsremmend zijn als er tegenliggend verkeer is dat je niet meer voor kan zijn. (bron: Fietsberaad)
Een haalbare oplossing

Wij stellen daarom voor om de verkeersremmer in de Witputstraat te vervangen door een rijbaankussen zoals eerder in de Varendonksesteenweg werd gedaan. De remmende werking van deze rijbaankussens op gemotoriseerd verkeer is over het algemeen groter en fietsers kunnen er netjes aan weerskanten passeren. Ook qua kostprijs is het een efficiënte oplossing. 

Wat met de rest van de Witputstraat?

Tijdens het debat in de gemeenteraad werd duidelijk dat ook andere stukken van de Witputstraat voor fietsers als onveilig kunnen worden ervaren. Zo is het heraangelegde deel ter hoogte van de Witputstraat wat smaller door de geplaatste amfibiegoten en is het daar niet aangewezen om fietsers in te halen, wat uiteraard wel gebeurt. Ook die andere punten zal het gemeentebestuur verder bekijken. 

De eerste stap is een bespreking in de verkeerscommissie. Als die groen licht geeft kunnen de nodige aanpassingen aan de weginfrastructuur in de Witputstraat gedaan worden. To be continued...

Herbekijk de gemeenteraad