Veilig naar Scouts en KSA in Blauberg

01 April 2022

Veilig naar Scouts en KSA in Blauberg

Bij de start en het einde van de activiteiten van Scouts en KSA is de verkeersdruk in Verbrand Goor zeer hoog.

99% van de tijd is Verbrand Goor een rustige straat waar het aangenaam wonen is. Wie er woont zal je dat bevestigen. Toch, één maal per week heerst er verkeerschaos: bij de start en het einde van de activiteiten van Scouts en KSA. Groen vroeg het gemeentebestuur om hier iets aan te doen vooraleer er een ongeval gebeurt. Ons voorstel werd goedgekeurd!

Geen plaats voor fietsers en voetgangers

Bij de start en het einde van de activiteiten van Scouts en KSA is de verkeersdruk in Verbrand Goor zeer hoog. Het is er zo erg dat zelfs de paar tientallen meter te voet van de wagen tot aan de ingang van de speelterreinen bij momenten zeer gevaarlijk zijn. Voor de (ouders en) kinderen die met de fiets komen, is dat niet anders.

Enkele vaststellingen:

  • Wagens parkeren er langs beide kanten van de weg, onder andere op de graskanten van de woningen, soms ook gewoon op de rijweg. Daardoor moeten voetgangers op de rijweg stappen om naar het speelterrein te gaan.
  • Er wordt in de bocht ter hoogte van de ingang en het paadje naar de speelterreinen op de weg geparkeerd, tot bijna vlak voor de ingang. Fietsers en voetgangers moeten daardoor nog verder de rijweg op om rond de geparkeerde wagen te fietsen of stappen.
  • Terwijl er langs beide kanten van de rijweg wagens geparkeerd staan en voetgangers dus de rijweg op moeten, blijven wagens in beide richtingen aan en af rijden. Ondanks aangepaste snelheid van de wagens is en voelt dit zeer onveilig voor voetgangers en fietsers.
Naar een goede oplossing die het STOP-principe respecteert

Hebben wij dé oplossing in petto? Neen. We zijn zelf geen verkeersexperts. Het gemeentebestuur daarentegen kan wel beroep doen op de juiste expertise. Groen vroeg het bestuur daarom om in overleg met jeugdbewegingen en buurtbewoners tot een oplossing te komen die uitgaat van het STOP-principe. Want het is duidelijk dat er iets moet gebeuren om:

  • ongevallen te vermijden
  • de vicieuze cirkel te doorbreken waarbij de onveilige situatie voor voetgangers en fietsers leidt tot nog minder kinderen (en ouders) die de fiets nemen om naar Scouts of KSA te gaan.

Zoals ook de collega's van CD&V + 2230 aangaven wordt de aanpak van dit probleem alleen maar belangrijker nu de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe lokalen gestart zijn. Door de werfinrichting is er immers nog minder parkeerplaats voor wagens aan de speelterreinen.

Ons voorstel werd unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van Maart. Nu is het zaak om snel werk te maken van een goede oplossing. We volgen het verder op.

Herbekijk de gemeenteraad

Foto: Ewoud Beirlant