Ook in 2021 #degoedekantop in Herselt

28 Januari 2021

Ook in 2021 #degoedekantop in Herselt

De eerste gemeenteraad van 2021 ligt al achter ons. Toch willen we nog even de tijd nemen om terug te blikken op 2020 en vooruit te kijken naar de rest van 2021.

We hoeven niet te vertellen dat 2020 een vreemd en zwaar jaar geweest is. Toch kijken we ook positief terug op heel wat zaken, niet in het minst op de solidariteit, inzet en volharding die we als Hesseleirs hebben getoond. Samen houden we in 2021 verder vol.

Ook op politiek vlak bracht 2020 toch wat goeds. Zo hebben we met onze constructieve aanpak vanuit de ‘oppositie’ zaken kunnen realiseren.

Klimaat, milieu en afval

Neem het klimaatplan dat Herselt in 2022 moet klaar hebben. In de eerste versie daarvan werden na overleg heel wat van onze voorstellen overgenomen: autodelen, burgerparticipatie bij de ontwikkeling van groene energie op gemeentepatrimonium, aandacht voor communicatie … We zorgden er ook voor dat de Mixx op cruciale plaatsen extra klimaatbomen krijgt, zoals in de speeltuin Klein Rome en aan de kinderopvang. Ook in 2021 blijven we constructief meewerken aan de uitwerking van een ambitieus Herselts klimaatplan. 

Op ons voorstel gaat de gemeente voortaan voor ‘refurbished’ meubilair als ze kantoren moet (her)inrichten. Op die manier draagt Herselt een steentje bij aan de groeiende circulaire economie, wat ons naadloos bij het thema afval brengt. In 2020 werd de beslissing genomen om voor de ophaling van huishoudafval over te stappen van vuilzakken op diftar. We zijn tevreden dat de stap gezet is, al hebben we nog steeds vragen bij de prijszetting. Waarom bijvoorbeeld de vaste kost niet laten zakken en de kiloprijs wat verhogen? Zo motiveer je burgers nog meer om hun afval zo veel mogelijk te beperken en beloon je de goede leerlingen. In navolging van de invoering van diftar vroegen we ook om zoals in Blauberg wijkcompostparken te voorzien in de verschillende deelgemeenten. Het bestuur wou hier nog niet op inzetten, maar stelde wel voor om te peilen naar de interesse van bewoners om hier samen werk van te maken.

Mobiliteit

Een laatste thema dat regelmatig op de agenda stond was mobiliteit. Daarbij ondersteunden we de initiatieven van het bestuur om de schoolomgevingen veiliger te maken voor onze fietsende en stappende kinderen. Alleen bij de aanpak in Bergom stelden we ons serieuze vragen. De situatie is er volgens ons nog steeds verre van ideaal. Zo werd de eerste Herseltse fietsstraat ingericht in de Varendonksesteenweg om hem iets later om onduidelijke redenen alweer drastisch in te korten. In de Hoge Dreef is er ondertussen een unieke combinatie van fietspad en fietsstraat aangelegd terwijl een gewone fietsstraat ons veel duidelijker en veiliger lijkt. Een dossier dat we blijven opvolgen. 

Jammer genoeg kwamen niet alle schoolomgevingen aan bod, zoals Ter Veste en De Letterboom in Herselt dorp. Op ons voorstel werden aan Ter veste alvast 2 gevaarlijke paaltjes vervangen in de Maria Gorettistraat. Fietsers kunnen er nu veilig en vlot passeren. Daarnaast vroegen we ook een parkeerverbod in ‘Vest’ ter hoogte van de kleuterspeelplaats. Elke morgen blokkeerden wagens daar de weg voor fietsers die van de Maria Gorettistraat richting parochiezaal fietsten. Na veel vijven en zessen is dat parkeerverbod er nu, een hele verbetering.

Dankzij dat soort ingrepen zien we het aantal fietsers aan de schoolpoorten toch stilaan stijgen. Zelfs in de winter wordt er nog volop naar school gefietst. Daarom zullen we er ook in 2021 blijven hameren op het belang van veilige schoolroutes voor fietsers en voetgangers, niet enkel veilige schoolomgevingen. Alleen zo kunnen we nog meer ouders en kinderen duurzaam motiveren om voor de fiets te kiezen. Om de kijk van de fietser nog meer te betrekken bij het beleid keurde het bestuur trouwens ons voorstel voor de oprichting van een lokale afdeling van de Fietsersbond goed. Jammer is dat initiatief door corona nog niet uit de startblokken kunnen schieten.

Mobiliteit blijft in 2021 sowieso een belangrijk thema want dit jaar start de uitwerking van een nieuw mobiliteitsplan voor Herselt. Een belangrijke oefening die hopelijk over meer zal gaan dan een betere ‘doorstroming’ voor de wagens. Zo moet voor ons betere fiets- en voetgangersinfrastructuur, parkeerbeleid en deelmobiliteit ook op de checklist van het mobilteitsplan staan. Hoe we nu naar mobiliteit kijken heeft immers ook een invloed op de klimaatimpact van het Herseltse verkeer. We volgen het van nabij op, dat spreekt voor zich.

Doe mee!

Heb je zin om mee het verschil te maken? Heb je een concreet idee dat je met gelijkgestemden wilt uitwerken? Laat het ons weten en we nodigen je met plezier uit op een van onze (digitale) bijeenkomsten.

Samen #degoedekantop in Herselt!