Onze kijk op het meerjarenplan voor Herselt

17 December 2019

Onze kijk op het meerjarenplan voor Herselt

Het meerjarenplan van het bestuur is er. Het bevat zeker positieve elementen. Op enkele vlakken zouden we wel andere keuzes maken.

Gisteren, 16 december, stelde het bestuur haar meerjarenplan voor. We zijn blij te kunnen zeggen dat er heel wat zaken in staan die we vanuit Groen toejuichen en zullen ondersteunen. Denk maar aan de investeringen in betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers, de vervanging van dienstwagens door elektrische varianten, het zwerfkattenbeleid, de sociale maatregelen en de versterkte inspanningen rond biodiversiteit.

Op enkele vlakken zouden we wel andere keuzes maken:

  • Zo wordt het project van het vorige bestuur voor de bouw van een tennishal en multifunctionele ruimte naast de Mixx in aangepaste vorm verder gezet door het nieuwe bestuur. Het bedrag dat daarmee gemoeid is (2.750.000 euro, alle bijhorende infrastructuur incluis), is geld dat niet kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen en klimaatneutraal maken van het bestaande patrimonium. Bovendien blijft het energieplaatje van het gebouw deels afhankelijk van gas, wat de klimaatinspanningen die we in de toekomst zullen moeten leveren nog zwaarder maakt. En dan hebben we het nog niet gehad over de CO2-impact die de bouw met zich meebrengt (cementindustrie is een van de meest belastende voor klimaat). Daarnaast is er - naar onze inschatting - niet genoeg rekening gehouden met de extra verkeersdruk die eventuele evenementen in de tennishal met zich zullen meebrengen. Rekening houdend met de doelstellingen die het bestuur naar voor schuift op vlak van mobiliteit en klimaat is dit project in onze ogen niet te verantwoorden.
  • We merkten ook op dat er een eerder beperkt budget is om het gemeentelijk patrimonium te renoveren en verduurzamen, terwijl dat wel een cruciaal aspect is voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Op basis van de bedragen lijkt het ons duidelijk dat de ingrepen eerder beperkt zullen zijn en niet tot doel hebben om verouderd patrimonium nu al klimaatneutraal te maken. De bevoegde schepen gaf ons deels gelijk in zijn antwoord op onze opmerkingen hierover: “We hadden meer kunnen doen, maar we hadden ook niks kunnen doen.” Jammer. We zijn alvast benieuwd naar de resultaten van de energiescans en de voorgestelde acties.
  • We zijn zoals gezegd blij met de stevige ambitie om Herselt fiets- en stapvriendelijker te maken. Het viel ons wel op dat de investeringen voornamelijk gericht zijn op Dieperstraat, Aarschotse Steenweg en de fietsostrade. Voor andere werken blijft er 1.500.000 euro over. Dat is niet echt veel als je weet dat de fietspaden voor de Dieperstraat alleen al meer dan 3.000.000 euro zullen kosten. Bovendien zijn er blijkbaar geen plannen om extra subsidies te vragen voor de extra aangekondigde fiets- en voetgangerinfrastructuur. 

Ondanks deze opmerkingen hebben we het meerjarenplan voor de gemeente mee goedgekeurd. We kunnen ons voor een groot stuk vinden in de plannen en kijken er naar uit om samen een deel van die doelstellingen in concrete voorstellen te gieten. Alleen in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) hebben we ons omwille van het tennishalproject onthouden tijdens de stemming over het meerjarenplan van het AGB.