Groen wil meer actie rond menstruatiearmoede in Herselt

10 Februari 2023

Groen wil meer actie rond menstruatiearmoede in Herselt

Weten meisjes en vrouwen dat ze bij menstruatiearmoede ook bij het OCMW terecht kunnen? Bereiken we alle meisjes en vrouwen die hiermee kampen?

Menstruatiearmoede is een probleem dat vaak onder de radar blijft. Voor heel wat vrouwen en meisjes is het echter realiteit. Wanneer zij hun maandstonden hebben, geraken ze niet of moeilijk aan beschermingsproducten. Komt daar nog bij dat ze met de energiecrisis sneller besparen op persoonlijke hygiëne om rond te komen, iets wat net tijdens de maandstonden extra van belang is. Groen wil dat Herselt dit onderwerp meer onder de aandacht brengt zodat wie nood heeft aan hulp die ook effectief kan krijgen. Daarvoor deden we een voorstel tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari.

Een onderbelicht probleem

Onderzoek van Caritas Vlaanderen in 2019 schetst het probleem goed:

  • 5% van de Vlaamse meisjes bleef al eens weg van school omdat ze geen geld had om menstruatie-producten te kunnen kopen. Bij jonge meisjes die leven in materiële deprivatie miste 15% al eens school bij gebrek aan menstruatieproducten.

  • In Vlaanderen heeft 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al wel eens niet genoeg geld gehad om menstruatieproducten te kunnen kopen. Bij meisjes die leven in materiële deprivatie loopt dit op tot 45%.

  • Ongeveer 11% van de Vlaamse meisjes leende al eens menstruatieproducten omdat ze er zelf geen geld voor had.

  • De helft van de Vlaamse meisjes gebruikte al wel eens een dubbelgevouwen zakdoek of een dubbele onderbroek omdat ze geen menstruatieproducten had. Meisjes in materiële deprivatie doen dit vaker dan anderen: 65% van de meisjes in materiële deprivatie zoekt een andere oplossing.

  • De mentale impact van het niet kunnen aankopen van menstruatieproducten is groot. Het zorgt voor stress en angst voor lekken.

De energiecrisis zorgde voor die vrouwen en meisjes voor een extra probleem: door de stijgende energieprijzen besparen ze ook op persoonlijke hygiëne, zoals douchen. Nochtans is dat net extra belangrijk wanneer je maandstonden hebt. 

"Het probleem is misschien niet echt zichtbaar in de samenleving, maar het is een realiteit waar we als gemeente mee voor oplossingen kunnen zorgen." Karen Broes, gemeenteraadslid Groen.

Doet Herselt genoeg om menstruatiearmoede aan te pakken?

Het OCMW van Herselt heeft sinds 2021 al enkele acties onderzocht en ondernomen:

  • Een middelbare school in Westerlo zet in samenwerking met de gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo actief in op de aanpak van menstruatiearmoede door onder andere gratis menstruatiemateriaal ter beschikking te stellen voor leerlingen. De andere Westerlose scholen volgen hopelijk snel.

  • 55 gezinnen in een precaire financiële situatie krijgen regelmatig menstruatiemateriaal bij de voedselpakketten die OCMW Herselt verdeelt. Het gemeentebestuur bekijkt hoe dit in de toekomst kan worden uitgebreid.

Groen vroeg zich in de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari echter af of dit voldoende is. Weten mensen dat ze bij menstruatiearmoede ook bij het OCMW terecht kunnen? Bereiken we alle meisjes en vrouwen die kampen met dit verdoken symptoom van armoede? Kan het OCMW ook een inzameling organiseren van menstruatiemateriaal? 

Het gemeentebestuur zei te willen blijven inzetten op de acties die ze nu al nemen en dus geen inzamelpunt of extra verdeelpunten in bijvoorbeeld de Mixx op te zetten. Wel was de volledige gemeenteraad akkoord dat we menstruatiearmoede in de verschillende communicatiekanalen van de gemeente meer aandacht moeten geven om te zorgen dat meisjes en vrouwen weten dat het OCMW hen kan helpen. We kijken dan ook uit naar de nodige actie hierrond.

 

Herbekijk de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2023