Tijd voor kunst op Herseltse elektriciteitskasten

27 November 2021

Tijd voor kunst op Herseltse elektriciteitskasten

Als alles goed gaat, start het project in 2022. We kijken er alvast naar uit!

Krijgen Herseltse elektriciteitskasten binnenkort een kunstige make-over? Die kans zit er dik in. Op de gemeenteraad van 22 november stelden we voor om de elektricteitskasten onder handen te laten nemen door Herseltse kunstenaars. Het gemeentebestuur keurde ons voorstel goed! De afspraak is dat de cultuurdienst hier in 2022 mee aan de slag gaat.

Mooier openbaar domein en erkenning voor onze kunstenaars

Elektriciteitskasten zijn vaak saaie en lelijke verschijningen in het straatbeeld. Tijd dat we daar samen met lokale kunstenaars iets aan doen, vinden wij.

Al heel wat gemeenten laten hun elektriciteistskasten onder handen nemen door (lokale) kunstenaars. 'In Herselt kan dat ook', dachten wij. Dus kropen we in onze pen en schreven we een voorstel voor de gemeenteraad. De gemeenteraad kon het idee wel smaken en keurde het goed ūü§©

Wat maakt zo'n initiatief waardevol? Ten eerste zorgt het voor een aantrekkelijker en interessanter openbaar domein. Daarnaast is het een originele manier om lokale kunstenaars in de kijker te zetten. Met zo'n project tonen we met andere woorden dat Herselt een op en top culturele gemeente is.

Concreet?

Maar hoe gaat dat praktisch in zijn werk? In eerste instantie moet de gemeente in overleg met Fluvius (de eigenaar van de elektricteitskasten) bekijken welke kasten onder handen mogen worden genomen door de Herseltse kunstenaars. Als Fluvius groen licht geeft, is het aan de cultuurdienst om een plan van aanpak uit te werken dat een antwoord biedt op vragen zoals:

  • Werken we rond bepaalde onderwerpen afhankelijk van dorp? Bijvoorbeeld iets rond Willem Elsschot in Blauberg.
  • Welke naam geven we het project?
  • Hoe gaan we mogelijks ge√Įnteresseerde kunstenaars vinden?
  • Hoe wijzen we de elektricteitskasten aan de kunstenaars toe?¬†
  • Hoe gaan we de werken in de kijker zetten eens ze af zijn?
  • ...

Als alles goed gaat, start het project in 2022. We kijken er alvast naar uit!

Herbekijk de gemeenteraad

Foto: Ewoud Beirlant