Herselt krijgt een werkgroep duurzaamheid/klimaat en ander nieuws van de Herseltse gemeenteraad

26 Februari 2019

Herselt krijgt een werkgroep duurzaamheid/klimaat en ander nieuws van de Herseltse gemeenteraad

In de gemeenteraad gisteren werd er veel tijd besteed aan de discussie over de nieuwe locatie van jeugdhuis de Choke. Maar er werden ook de eerste stappen gezet op weg naar een duurzamer en klimaatvriendelijker Herselt. In eerste instantie werd een 'werkgroep duurzaamheid/klimaat' opgericht die het bestuur moet adviseren bij het klimaat- en duurzaamheidsbeleid. De werkgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiger van elke fractie in de gemeenteraad. Omdat klimaat iedereen aanbelangt en een grote impact heeft op de toekomst van de Hesseleirs, gaat dit initiatief over de partijgrenzen heen. Bovendien wordt er eenmaal per jaar een moment georganiseerd waarop de werkgroep samen met burgers op zoek gaat naar hoe een duurzame toekomst er voor Herselt uit moet zien. Het spreekt voor zich dat we tevreden zijn met dit initiatief. Voor ons heeft deze werkgroep een duidelijk doel: nagaan hoe groot de inspanningen zijn die we moeten doen en binnen welke termijn, vaststellen waar we nu staan en voorstellen uitwerken die ons de komende jaren dichter brengen bij het uiteindelijke streefdoel om van Herselt een klimaatneutrale gemeente te maken. Daarbij is het belangrijk om de oude koeien in de sloot te laten voor wat ze zijn en te focussen op oplossingen voor de toekomst. Hierover ongetwijfeld later meer. Een tweede punt op de gemeenteraad dat een duidelijke impact heeft op duurzaamheid: de beslissing om vanaf april de gemeenteraad en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) volledig digitaal te laten verlopen. Dus geen bergen papier meer die voor elke vergadering rondgestuurd worden. Het is misschien niet de meest ingrijpende beslissing, maar ze geeft wel een duidelijk signaal. Ook dat is belangrijk. Aansluitend op de discussie rond de nieuwe tennishal en polyvalente ruimte vroegen we het bestuur om voor alle nieuwbouwprojecten en ingrijpende renovaties duidelijk te kiezen voor hernieuwbare energie voor verwarming en elektriciteit. Zoals het tennishal-project ons heeft geleerd (en de keuze voor gas voor verwarming van de polyvalente ruimte), is er nog geen reflex om bij nieuwe projecten te kijken naar duurzame en toekomstgerichte oplossingen. Nu nog investeren in fossiele technologie is CO2-uitstoot vastleggen voor de toekomst. Dat is niet meer te verantwoorden met het oog op de klimaatuitdagingen die ons wachten. We willen daarom dat het huidige bestuur erover waakt dat hernieuwbare energie en duurzame technieken de norm worden voor de eigen nieuwbouwprojecten en grondige renovaties. Het doel moet zijn dat gemeentegebouwen netto niks uitstoten en waar mogelijk klimaatpositief zijn en energie te delen met omliggende infrastructuur. Meteen een punt voor de werkgroep duurzaamheid/klimaat. Tijdens de gemeenteraad hebben we trouwens nog een snelle manier gevonden om de Herseltse CO2-uitstoot wat te temperen: de verwarming in de raadzaal een paar graden lager zetten. Het was er veel te warm. Alle kleine beetjes helpen.  Naast duurzaamheid en klimaat is er ook een update gegeven over het nieuwe zwerfkattenbeleid waarvoor we tijdens de vorige gemeenteraad een voorstel indienden. Het eerste overleg met de verschillende betrokken partijen heeft al plaats gevonden. Meer overleg met opvangcentra en dierenartsen volgt komende maand. In afwachting werd het oude zwerfkattenbeleid gereactiveerd, maar dan wel met een belangrijke aanpassing: de katten die opnieuw worden uitgezet worden niet langer in onze buurgemeentes uitgezet. Hierover ook ongetwijfeld later meer.