Fietsveiligheid dan toch geen prioriteit in Herselt

13 Juli 2021

Fietsveiligheid dan toch geen prioriteit in Herselt

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomer stelden we nogmaals voor om - in afwachting van vrijliggende fietspaden - de maximumsnelheid in de Dieperstraat van 70 km/u terug te brengen tot 50 km/u. En daar hebben we goede redenen voor.  Door een combinatie van slecht overzicht in de bochten, onaangepaste snelheid en slechte kwaliteit van het wegdek op bepaalde plaatsen blijft de Dieperstraat in afwachting van vrijliggende fietspaden een gevaarlijke weg voor voetgangers en fietsers. Een aangepaste snelheid lost misschien niet alle problemen op, het is wel een stap in de goede richting. Meer nog, 50 km/u is de maximumsnelheid die het Agentschap Wegen en Verkeer naar voor schuift voor dit type weg: een weg voor gemengd verkeer met fietssuggestiestroken.  Hebben fietsers dan geen recht op veilige en comfortabele verbindingswegen tussen dorpskernen? Toen we dit voorstel in februari een eerste keer brachten, verschuilde het bestuur zich achter een reeks holle argumenten. Met het antwoord op die argumenten kaartten we de situatie opnieuw aan in de gemeenteraad van juni. Net als in februari had het gemeentebestuur er jammer genoeg geen oren naar. We zetten de argumenten en ons antwoord op een rijtje Het eerste argument van het bestuur: “De Dieperstraat is een verbindingsweg tussen 2 dorpen” Dat klopt, maar niet alleen voor autobestuurders. Voor fietsers is er geen alternatief voor de Dieperstraat. Als je naar Westmeerbeek wilt, is de Dieperstraat de enige logische optie. Hebben fietsers dan geen recht op veilige en comfortabele verbindingswegen tussen dorpskernen? Als we het STOP-principe als gemeente consequent zouden toepassen en effectief inzetten op een modal shift, zorgen we dat fietsers voorop komen in de analyse van de snelheidsbepaling voor de Dieperstraat. Argument 2. “Het betreft bovendien een lang traject.” Het deel van de Dieperstraat waar nu nog 70km/u mag gereden worden, is 2,6 km lang. Dat is niet bijzonder lang. 10 km, dat is lang. Het tijdsverlies op die 2,6 km door de verlaagde maximumsnelheid is dan ook gering.  Argument 3. “Over de grens met Hulshout is de toegelaten snelheid ook 70 km/u.” Sinds wanneer is overleg met buurgemeenten niet meer mogelijk? Bovendien is het stuk van Hulshout waar er nog 70 km/u mag worden gereden niet langer dan 400 meter. We vragen dan ook om rond de tafel te zitten met het bestuur van Hulshout en dit voorstel te bespreken. Argument 4. “ We willen geen precedent scheppen”. Wij vragen ons dan af: waarvoor, voor veilige fietsverbindingen tussen dorpen? Nochtans is het hier Herselt die een precedent schept, net door in afwachtig van vrijliggende fietspaden vast te houden aan de maximumsnelheid van 70 km/u. In naburige gemeenten zoals Aarschot en Begijnendijk hebben dergelijke wegen (voor gemengd verkeer met fietssuggestiestrook, dus zonder fietspaden) reeds langer een maximumsnelheid van 50 km/u. Laten we even herinneren aan wat het Agentschap Wegen en Verkeer in het Vademecum Fietsvoorzieningen naar voor schuift als maximumsnelheid voor wegen met gemengd verkeer die een fietssuggestiestrook/fietslogo’s bevatten: 50 km/u, ook buiten de bebouwde kom.  Bovendien is de Dieperstraat samen met de Harmoniestraat de enige weg met gemengd verkeer (die dus nog geen fietspad heeft) waar er toch nog 70 km/u mag gereden worden. De precedentswaarde is dus niet zo groot. En ja, we bereiden ook een voorstel voor de Harmoniestraat voor.  Vlotte doorstroming voor wagens belangrijker dan de veiligheid van fietsers en voetgangers Na het agendapunt twee keer op de gemeenteraad gebracht te hebben en geconfronteerd te worden met argumenten die geen steek houden, kunnen we alleen maar besluiten dat het mobiliteitsbeleid in Herselt nog een hele weg af te leggen heeft en dat het bestuur niet de ambitie heeft om een uitnodigende en veilige omgeving te bieden aan fietsers en voetgangers zodra koning auto misschien wat van zijn almacht zou moeten prijsgeven.  Het standpunt van het bestuur is duidelijk: in de Dieperstraat blijft vlotte doorstroming voor wagens belangrijker dan de veiligheid van fietsers en voetgangers, wars van het STOP-principe en de richtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat vinden wij onaanvaardbaar.